Humana AB

Humana är ett privat omsorgsföretag i Norden. Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med över 16 000 hel- och deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humanas intäkter under 2015 uppgick till 5 655 MSEK. Humana har en strategi för tillväxt, organiskt och genom förvärv. Hög kvalitet och nöjda kunder är i fokus för att fortsätta ta marknadsandelar.