Finansiell information

Humanakoncernens finansiella informationsgivning ska kännetecknas av öppen, relevant och korrekt information till aktieägare, investerare och analytiker för att öka kunskapen om koncernens verksamhet.

Investor Relations

Investor Relations förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning och Humanas kommunikationspolicy.

Humana presenterar bolaget och dess finansiella utveckling i samband med kommunikation av kvartalsvisa delårsrapporter. Vidare publiceras viktiga händelser som sker i bolaget genom distribution av pressmeddelanden. Humana håller regelbundna träffar med aktieägare, analytiker och potentiella investerare samt deltar i seminarier.

Informationskanaler

All finansiell information publiceras och kan laddas ned från Humanas finansiella hemsida. Humana har en prenumerationstjänst där intressenter kan prenumerera på finansiell kommunikation från bolaget.