Om Humana

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans samt äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS.

I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge och Finland är Humana den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. Humana har fyra affärsområden:

  • Individ & Familj erbjuder boende, vård och behandling inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete till familjer och individer inom alla åldersgrupper.
  • Personlig Assistans erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning för att de ska klara vardagen och ge dem möjlighet till att leva ett liv som andra.
  • Äldreomsorg innefattar verksamheter som erbjuder individanpassad äldreomsorg. Humana bedriver äldreomsorg inom två verksamhetsområden, särskilda boenden för äldre och hemtjänst. Inom affärsområdet drivs även bostäder med särskild service samt särskoleverksamhet.
  • Övriga Norden innefattar Humanas verksamheter i Norge och Finland. Humana erbjuder i Norge boende, vård och behandling inom psykosocialt förändringsarbete till familjer och barn och unga samt personlig assistans. I Finland är Humana en betydande aktör som bedriver verksamhet i egen regi inom psykiatrisk och psykosocial behandling för barn, ungdomar och familjer.